საქართველოში ბიოწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროექტი

საქართველოში ბიოწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში შედგა ორ დღიანი სამუშაო შეხვედრა NATURLAND-ის გუნდთან და დაინტერესებულ მხარეებთან. მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრფიკისა შეხვედრები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის წარმატებიტ განხორციელებისთვის. წარმატებები NATURLAND-ის გუნდს და ქართველ პარტნიორებს!!! Please follow and like us:

შეხვედა პროექტის ფარგლებში ,,აჭარა”

29.08.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, პროექტის ფარგლებში, აგრძელებს შეხვედრებს. 29 აგვისტოს განახორციელა შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. ფერმერთა პროფკავშირი მადლობას უხდის აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციას, რომლის კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა პროექტის ფარგლებში რაჭა

23.08.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, პროექტის ფარგლებში, აგრძელებს შეხვედრებს. 23 აგვისტოს განახორციელა შეხვედრა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. ფერმერთა პროფკავშირი მადლობას უხდის რაჭა-ლეჩხუმისა და კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა იმერეთში.

19.08.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, პროექტის ფარგლებში, აგრძელებს შეხვედრებს. 19 აგვისტოს განახორციელა შეხვედრა იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. ფერმერთა პროფკავშირი მადლობას უხდის იმერეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას, კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა სამეგრელო-ზემო სვანეთში

15.08.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის ფარგლებში, 15 აგვისტოს განახორციელა შეხვედრა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებულ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების გაცნობა და კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის წევრებთან.

26.07.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირმა, პროექტის ფარგლებში, 26 ივლისს განახორციელა შეხვედრა გურიის რეგიონის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების გაცნობა და მათი კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა Naturland როგორც ორგანული ფერმერთა ასოციაციის მოწინავე მაგალითი.

14,06,2022 სამუშაო შეხვედრა ორგანული მეურნეობების განვითარების აუცილებლობა და Naturland, როგორც ორგანული ფერმერთა ასოციაციის მოწინავე მაგალითი. Please follow and like us:

შეხვედრა პარლამენტში.

23.05.2022 პარლამენტში გაიმართა აგრარულ საკითხთა კომიტეტთან არსებული „აგროდაზღვევის სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფციის“ სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, სადაც ქვეყანაში აგროდაზღვევის განვითარების პერსპექტივებზე და იმ საკითხებზე იმსჯელეს, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს აგროდაზღვევის კონცეფციას. Please follow and like us:

შეხვედრა აგრარულ საკითხთა კომიტეტში.

“აგრარულ საკითხთა კომიტეტში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსის ეფექტიანად მართვის მონიტორინგთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა.” Please follow and like us:

მიმდინარე პროქტი

საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, NED-ის ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია შემდეგი აქტივობები: ⦁ ფერმერების ჩართულობის ხელშეწყობა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში; კითხვის გაგრძელება