განხორციელებული პროექტები

    საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირს განხორციელებული აქვს შემდეგი საგრანტო პროექტები:

  1. დემოკრატიის მხარდაჭერის ნაციონალური ფონდის დაფინანსებით:
  • ფერმერთა ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და საკანონმდებლო გადაწყვეტილების პროცესში მათი აქტიურად ჩართულობის მხარდაჭერა    (01.05.2017- 31.04.2018წელი).

ორგანიზაცია დაფინანსდა 44680 აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში.

  1. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
  • DCFTA-ს შესაძლებლობები ეკონომიკური წარმატებისთვის. (1.09.18 -დან 30.12.18-მდე)

ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში მიიღო დაფინანსება 1000 ევროს ექვივალენტი ლარში.