„მიწათსარგებლობის მონიტორინგი და შეფასება“

საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი 13 ივლისს პროექტ „მიწათსარგებლობის მონიტორინგი და შეფასება“ ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ფერმერებსა და თვითმმართველობების წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანს წარმოაგდენდა პროექტის გაცნობა და გამოკითხვის საშუალებით მათი აზრისა და პოზიციის დაფიქსირება დღეს ქვეყანაში არსებული მიწის კითხვის გაგრძელება