შეხვედრები იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში.

საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის ფარგლებში განახორციელა შეხვედრები იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში. შეხვედრაზე განხილვის ძირითადი საკითხები იყო მიწის ფონდის მართვა და საჯარო რეესტრის მიერ სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის მიმდინარეობა. ფერმერთა პროფკავშირი მადლობას უხდის იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მერიებს კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა ევრი პარლამენტში

🇪🇺🇬🇪 ევროკავშირის დაფინანსებული მიმდინარე პროექტის “საქართველოს კლიმატის პროგრამა” ფარგლებში, CENN-ის ორგანიზებითა და EBB-ის მასპინძლობით, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კლიმატის სამოქმედო ჯგუფებისათვის 5-დღიანი სასწავლო ტური გაიმართა ქალაქ ბრიუსელში, ბელგიაში. სასწავლო ტურში მონაწილეობა მიიღო 14-მა წარმომადგენელმა პროექტის ოთხი სამიზნე რეგიონიდან: გურია, იმერეთი, კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა ქვემო ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში.

10 – 17 ივლისი 2023 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, ფარგლებში განახორციელა შეხვედრები ქვემო ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში. შეხვედრაზე განხილვის ერთ-ერთი საკითხი იყო კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში

15 – 18 აგვისტო 2023 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, ფარგლებში განახორციელა შეხვედრები სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში. შეხვედრაზე განხილვის ერთ-ერთი საკითხი იყო კითხვის გაგრძელება

შეხვედრები გურიის მუნიციპალიტეტებში.

22 – 24 მაისი 2023 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, განახორციელა შეხვედრები გურიის მუნიციპალიტეტებში.

შეხვედრები აჭარის მუნიციპალიტეტებში

2 – 8 აპრილი 2023 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, განახორციელა შეხვედრები აჭარის მუნიციპალიტეტებში.

შეხვედრა შიდა ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში.

საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, განახორციელა შეხვედრები შიდა ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში

მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“,

21-24 მარტი 2023 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, განახორციელა შეხვედრები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში.