შეხვედრები გურიის მუნიციპალიტეტებში.

22 – 24 მაისი 2023 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, განახორციელა შეხვედრები გურიის მუნიციპალიტეტებში.

შეხვედრები აჭარის მუნიციპალიტეტებში

2 – 8 აპრილი 2023 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, განახორციელა შეხვედრები აჭარის მუნიციპალიტეტებში.

შეხვედრა შიდა ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში.

საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, განახორციელა შეხვედრები შიდა ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში

მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“,

21-24 მარტი 2023 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის მართვაში ფერმერების ჩართულობისა და მუნიციპალური თვითმმართველობის როლის გაძლიერების ხელშეწყობა“, განახორციელა შეხვედრები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში.

საქართველოში ბიოწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროექტი

საქართველოში ბიოწარმოების განვითარების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში შედგა ორ დღიანი სამუშაო შეხვედრა NATURLAND-ის გუნდთან და დაინტერესებულ მხარეებთან. მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრფიკისა შეხვედრები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის წარმატებიტ განხორციელებისთვის. წარმატებები NATURLAND-ის გუნდს და ქართველ პარტნიორებს!!!

შეხვედა პროექტის ფარგლებში ,,აჭარა”

29.08.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, პროექტის ფარგლებში, აგრძელებს შეხვედრებს. 29 აგვისტოს განახორციელა შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. ფერმერთა პროფკავშირი მადლობას უხდის აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციას, რომლის კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა პროექტის ფარგლებში რაჭა

23.08.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, პროექტის ფარგლებში, აგრძელებს შეხვედრებს. 23 აგვისტოს განახორციელა შეხვედრა რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. ფერმერთა პროფკავშირი მადლობას უხდის რაჭა-ლეჩხუმისა და კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა იმერეთში.

19.08.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, პროექტის ფარგლებში, აგრძელებს შეხვედრებს. 19 აგვისტოს განახორციელა შეხვედრა იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. ფერმერთა პროფკავშირი მადლობას უხდის იმერეთის რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას, კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა სამეგრელო-ზემო სვანეთში

15.08.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა, პროექტის ფარგლებში, 15 აგვისტოს განახორციელა შეხვედრა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებულ თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების გაცნობა და კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის წევრებთან.

26.07.2022 საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირმა, პროექტის ფარგლებში, 26 ივლისს განახორციელა შეხვედრა გურიის რეგიონის მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელ ორგანოსთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების გაცნობა და მათი კითხვის გაგრძელება