კონფერენცია “მიწის მართვის სახელმწიფო პოლიტიკა”.

23 აპრილი 2019 წელი. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა გამართა კონფერენცია “მიწის მართვის სახელმწიფო პოლიტიკა”.      

„ქაოსია მიწათსარგებლობის ირგვლივ“_ რეკომენდაციები მიწის მართვის სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ

    მიწის რესურსებისა და ნიადაგების დაცვა მნიშვნელოვანია, თუმცა, დღესდღეობით ქვეყნისთვის მიწის საკითხებთან დაკავშირებული არაერთი პრობლემა არსებობს. ჯერ კიდევ,  რამდენიმე წლის წინ გაერომ  გამოხატა თავისი გაკვირვება იმის გამო, რომ საქართველოში არ აღირიცხება მიწები და არ ხდება მიწის ბალანსის შედგენა. თუმცა, კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაში

  15.03.19.         საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სხდომა თემაზე: „ქართული მიწის იურიდიული ოდისეა“- (ანუ ვინ და ვისთვის წერს კანონებს ჩვენი სამშობლოს სამართავად)      

შეხვედრა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაში

        საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებული მიწის ფონდის მართვის მეცნიერული უზრუნველყოფის კომისიის სხდომა „საქართველოს ორგანული კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ პროექტის განხილვა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიაში.      

შეხვედრები რეგიონებში

            ამერიკის დემოკრატიის განვითარების ფონდის (NED) მხარდაჭერილი  პროექტის „მიწათსარგებლობის მონიტორინგი და შეფასება“ ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა განახორციელა შეხვედრები სამ რეგიონში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში, სადაც შეხვდა ფერმერებს, კითხვის გაგრძელება

შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში

ბოსტნეულის და ხილის მწარმოებელი ფერმერების პრობლემების განხილვა და არსებული პრობლემების გადაჭრის გზებზე, დისკუსია სოფლის მეურნეიბის სამინისტროში.