გამგეობა

  1.  თამაზ ბურდულაძე                          577-62-02-86
  2. მანანა მეტრეველი                              595-95-52-01
  3. ხვთისავარ მჭედლიშვილი              599-56-84-46
  4. ნიკა ყარალაშვილი                            599-76-95-98
  5. ინგა ბერიძე                                         599-58-50-46
  6. იოსებ კევლიშვილი                          599-22-09-03