საინფორმაციო ბუკლეტები

 

 

 

 

 

საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის შესახებ

 

პრეზენტაცია ფერმერთა პროფკავშირის შესახებ

 

ზოო ბუკლეტი

 

გარემო და სოფლის მეურნეობა